PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Přijímací řízení do prvního ročníku ve školním roce 2017/2018 se vyhlašuje na obor denního studia:

  • čtyřleté gymnázium: 79–41–K/41 Gymnázium

Přijímací zkoušky se uskuteční v řádném termínu.

Předpokládaný počet přijatých:
  • 25 žáků
Termín odevzdání přihlášek řediteli Gymnázia BMA:
  • březen 2018
Termíny konání jednotných přijímacích zkoušek
  • pro uchazeče o čtyřleté studium 12. nebo 16. duben 2018
  • termín pro ústní zkoušky bude určen
Kritéria pro přijetí:
  1. Přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky
  2. Ústní zkouška z anglického jazyka
  3. Prospěch za poslední 3 pololetí školní docházky
  4. Výsledky soutěží, olympiád, aktivity podporující zaměření školy (absolvované zkoušky, kurzy apod.)

Další náležitosti přijímacího řízení bude upřesněno do 31. 1. 2018.

X