PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Schůzka se zákonnými zástupci žáků budoucího I. ročníku

V pondělí 22. 5. 2017 proběhne schůzka se zákonnými zástupci žáků budoucího 1. ročníku. Na schůzce bude podepsána smlouva o studiu a budou podány základní informace ke studiu.

Odvolání

16. 4. 2017 ředitel školy vyhověl odvolání proti nepřijetí u těchto uchazečů: 42, 32, 22, 54.

Výsledky přijímacího řízení

V pátek 28. 4. 2017 byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení (tabulka s výsledky viz níže na této stránce – v sekci Ke stažení). Bylo přijato 29 uchazečů. Všem úspěšným uchazečům blahopřejeme a připomínáme, že pokud jste se rozhodli pro studium na našem gymnáziu,  je třeba ve lhůtě do 10 pracovních dnů odevzdat zápisový lístek. Uchazečům, kteří nebyli přijati, bude odesláno písemné rozhodnutí o nepřijetí. Tito uchazeči mohou podat odvolání do tří pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

V příštím týdnu zveřejníme termín schůzky se zákonnými zástupci uchazečů, kteří byli přijati a rozhodli se pro studium na našem gymnáziu.

Petr Hermann, ředitel školy

Kritéria přijímacího řízení:

 • testy z českého jazyka a z matematiky (centrálně spravovány Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT);
 • ústní zkouška z anglického jazyka – vzor s tématy viz níže;
 • prospěch ze základní školy (nižšího stupně gymnázia);
 • další aktivity (soutěže, olympiády apod.).

Ke stažení:

 • Výsledky přijímacího řízení >>>
 • Kritéria s bodovou stupnicí  >>>
 • Okruhy k ústní zkoušce z angličtiny >>>
 • Přihláška ke studiu (v PDF, s možností editace) >>>
 • Přihláška ke studiu (v Excelu, předvyplněná, s možností editace) >>>
 • Vysvětlivky k vyplnění přihlášky >>>

Další informace

 • Více o přijímacích zkouškách CERMAT a další vzorové testy na www.cermat.cz.