Organizace volných dnů

 Začátek školního vyučování:   po 4. září 2017
 Ukončení I. pololetí: st 31. ledna 2018
 Ukončení II. pololetí: pá 29. června 2018
 Podzimní prázdniny:   st 26. října a čt 27. října 2017
 Vánoční prázdniny:    pá 23. prosince 2016 – po 2. ledna 2017
 Pololetní prázdniny:    pá 2. února
 Jarní prázdniny:     po 12. února  – ne 18. února 2018
 Velikonoční prázdniny:   čt 29. března a pá 30. března 2018
 Hlavní prázdniny:                 so 2. července – ne 31. srpna  2018

Svátky spadající na pracovní dny

 Den české státnosti   čt 28. září 2017
 Den boje za svobodu a demokracii pá 17. listopadu 2017
 Velikonoční pondělí:   po 2. dubna 2018
 Svátek práce: út 1. května 2018
 Den vítězství:   út 8. května 2018

Maturitní zkoušky

 Testy a písemné práce společné části MZ: jaro
2018
 
 Profilová a ústní část MZ: jaro květen 2018, bude upřesněno

Dny otevřených dveří

 1. termín DOD  pá 24. listopadu 2017
 2. termín DOD pá 12. ledna 2018

 Termíny třídních schůzek a konzultací

 1. čtvrtletí   st 22. listopadu 2017
 3. čtvrtletí  st 11. dubna 2018

Klasifikační porady

 1. čtvrtletí       st 22. listopadu 2017
 2. čtvrtletí     st 24. ledna 2018
 3. čtvrtletí   st 11. dubna 2018
  duben 2017   IV. ročník, bude
upřesněno
 4. čtvrtletí    pá 22. června 2018