Organizace volných dnů

 Začátek školního vyučování:    čt 1. září 2016
 Ukončení I. pololetí:   út 31. ledna 2017 
 Ukončení II. pololetí:   pá 30. června 2017  
 Podzimní prázdniny:     st 26. října a čt 27. října 2016
 Vánoční prázdniny:      pá 23. prosince 2016 – po 2. ledna 2017  
 Pololetní prázdniny:     pá 3. února 2017
 Jarní prázdniny:      po 6. února  – ne 12. února 2017
 Velikonoční prázdniny:    čt 13. dubna a pá 14. dubna 2017
 Hlavní prázdniny:                   so 1. července – ne 3. září 2017

Svátky spadající na pracovní dny

 Den české státnosti     st 28. září 2016
 Den vzniku samostatného čs. státu:    pá 28. října 2016
 Den boje za svobodu a demokracii  čt 17. listopadu 2016 
 Velikonoční pondělí:    po 17. dubna 2017
 Svátek práce:  po 1. května 2017 
  Den vítězství:    po 8. května 2017

Maturitní zkoušky

 Testy a písemné práce společné části MZ: podzim  1. – 5. 9. 2016
 Profilová a ústní část MZ: podzim: podzim  út 13. 9. 2016
 Testy a písemné práce společné části MZ: jaro  út 11. dubna. 2017 (písemná práce z ČJ), út 2. května – út 9. května 2017 
 Profilová a ústní část MZ: jaro út 16. května – po 22. května 2017

Dny otevřených dveří

 1. termín DOD   pá 18. listopadu 2016        
 2. termín DOD  pá 13. ledna 2017

 Termíny třídních schůzek a konzultací

 1. čtvrtletí    st 23. listopadu 2016
 3. čtvrtletí   st 19. dubna 2017

Klasifikační porady

 1. čtvrtletí        st 23. listopadu 2016
 2. čtvrtletí      st 25. ledna 2017
 3. čtvrtletí    st 19. dubna 2017
   po 24. dubna 2017   IV. ročník
 4. čtvrtletí     pá 23. června 2017