PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Odvolací řízení

V rámci odvolacího řízení v Gymnáziu BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY byli přijati tito uchazeči:

50, 14, 43, 4, 38, 42, 44.

Dodatečně přijatým uchazečům blahopřejeme! Zápisový lístek je nutné odevzdat do pěti pracovních dnů.

Druhá schůzka k podpisu smlouvy proběhne v pátek 18. 5. 2018 v 16.30. Před schůzkou, nebo během ní, bude nutné vyplnit školní dotazník. (Vzor smlouvy i dotazník je možné si stáhnout z našich stránek.)

Mgr. Petr Hermann, ředitel školy

Vzor smlouvy je možné si předem stáhnout zde).

Z našich webových stránek si stáhnete také dotazník žáka >>>

Výsledky přijímacího řízení >>>

Starší informace k přijímacímu řízení, které byly zveřejněny na těchto stránkách >>>


Děkujeme všem uchazečům, kteří se zúčastnili přijímacího řízení v Gymnáziu BMA!

Rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání se nezasílá. Prosíme všechny přijaté uchazeče, kteří se rozhodli pro studium u nás, aby odevzdali včas zápisový lístek, a to nejpozději do 10 pracovních dnů (lhůta nabíhá 27. 4. 2018).  Zápisové lístky můžete odevzdávat v kanceláři školy každý pracovní den od 8.00 do 16.30.

30. 4. 2018 byla odeslána Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání v Gymnáziu  BMA. V případě nepřijetí z kapacitních důvodů má zákonný zástupce tři pracovní dny od prokazatelného převzetí rozhodnutí pro případné podání odvolání proti rozhodnutí.

Schůzka s přijatými uchazeči, kteří odevzdají zápisový lístek, proběhne 14. 5. 2018 v 17.30 v budově Gymnázia BMA. Na schůzce bude podepsána smlouva o studiu (vzor si můžete předem stáhnout zde).

Z našich webových stránek si stáhnete také dotazník žáka >>>

Výsledky přijímacího řízení >>>


Přijímací řízení do prvního ročníku v roce 2018

se vyhlašuje na obor denního studia:

 • čtyřleté gymnázium: 79–41–K/41 Gymnázium

Přijímací zkoušky se uskuteční v řádném termínu.

Předpokládaný počet přijatých:
 • 25 žáků
Termín odevzdání přihlášek řediteli Gymnázia BMA:
 • 1. březen 2018
Termíny konání jednotných přijímacích zkoušek (český jazyk a matematika)
 • 12. dubna 2018 (1. termín)
 • 16. dubna 2018 (2. termín)
 • 10. a 11. května 2018 (náhradní termíny)
Termíny konání školní přijímací zkoušky (ústní zkouška z angličtiny)

17. dubna 2018

 • 18. dubna 2018
Údaje na přihlášce (I. strana přihlášky):
 • Název a adresa školy:Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o., Dvořákova 1269, Frýdlant nad Ostravicí
 • Obor vzdělání (kód a název): 79–41–K/41 Gymnázium
 • Jednotná zkouška: ano
 • Termín školní přijímací zkoušky: 17. nebo 18. 4. 2018 (vyberete jeden z těchto dvou)
Kritéria pro přijetí:
 1. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky (CERMAT)
 2. Ústní zkouška z anglického jazyka (školní zkouška)
 3. Prospěch za poslední 3 pololetí školní docházky
 4. Výsledky soutěží, olympiád, aktivity podporující zaměření školy (absolvované zkoušky, kurzy apod.)

Kritéria s bodovou stupnicí >>>

Informace ke školní přijímací zkoušce z anglického jazyka >>>