Průvodce maturitní zkouškou

Maturitní zkouška ve školním roce 2018/2019 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. V obou částech žák skládá dvě zkoušky. Nabídka cizích jazyků zahrnuje jazyk anglický, německý, francouzský, španělský a ruský.

Písemné práce budou hodnoceny centrálně.

Termíny maturitní zkoušky

Odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce: nejpozději 1. prosince 2018.
Odevzdání vlastního seznamu maturitní četby: nejpozději 29. března 2019.
Termíny společné části:

  • 10. dubna – písemná práce z českého jazyka (12:30)
  • 11. dubna – písemná práce z anglického jazyka (8:00)
  • 2. a 3. května –  didaktické testy

Termíny profilové části a ústních zkoušek společné části: 20. – 24. května 2019.

Povinné zkoušky  Nepovinné zkoušky
Český jazyk a literatura Cizí jazyk
Cizí jazyk nebo matematika Matematika +
Školní témata – anglický jazyk  
Český jazyka a cizí jazyk jsou tzv. komplexní zkoušky, skládající se z dílčích zkoušek: didaktického testu, písemné práce, ústní zkoušky.

Profilová zkouška

  • Ředitel školy Gymnázium BMA stanovuje pro zkušební období školního roku dvě povinné profilové zkoušky.
  • Žák si může vybrat zkoušku pouze v předmětu, u něhož absolvoval za celý vzdělávací cyklus alespoň 4 hodiny (celkově v hodinách kolem 144 hodin).
  • Je možné vybírat ze zkoušek: dějepis, společenské vědy, psychologie, zeměpis, biologie, chemie, fyzika, informatika a výpočetní technika, matematika, německý jazyk, španělský jazyk, výtvarná výchova.
  • V profilové části MZ nelze konat stejnou zkoušku jako ve společné části MZ.   
Zkouška:Forma, část zkoušky:Délka zkoušky: příprava/zkouškaDalší informace (v samostatném souboru):
německý jazykústní zkouška15 minut/15 minuttémata, průběh a hodnocení zkoušky
španělský jazykústní zkouška15 minut/15 minuttémata, průběh a hodnocení zkoušky
matematikaústní zkouška30 minut/15 minuttémata, průběh a hodnocení zkoušky
fyzikaústní zkouška20 minut/15 minuttémata, průběh a hodnocení zkoušky
chemieústní zkouška15 minut/15 minuttémata, průběh a hodnocení zkoušky
biologieústní zkouška15 minut/15 minuttémata, průběh a hodnocení zkoušky
společenské vědyústní zkouška15 minut/15 minuttémata, průběh a hodnocení zkoušky
dějepisústní zkouška15 minut/15 minuttémata, průběh a hodnocení zkoušky
psychologieústní zkouška15 minut/15 minuttémata, průběh a hodnocení zkoušky
zeměpisústní zkouška15 minut/15 minuttémata, průběh a hodnocení zkoušky
informatika a výp. technikaústní zkouška15 minut/15 minuttémata, průběh a hodnocení zkoušky
výtvarná výchovakombinovaná zkouška, z toho:20 minut/5 minut + 15 minut 
 – ústní zkouška/5 minuttémata, průběh a hodnocení zkoušky
 – obhajoba maturitní práce/15 minuttémata, průběh a hodnocení zkoušky

Opravná zkouška a ukončování studia

  • Opravnou zkoušku koná žák pouze z té dílčí zkoušky, kterou nevykonal úspěšně, neopakuje tedy celou komplexní zkoušku.
  • Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní zkoušku, nevykonal-li žák jednu nebo obě části maturitní zkoušky v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit.

Ke stažení

PH