Maturitní zkouška ve školním roce 2017/18

Ve školním roce 2017/2018 maturovalo v Gymnáziu BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY celkem 26 žáků. Maturitní zkouška se skládala  ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní).  Ve společné části konalo 26 žáků zkoušku z českého jazyka, 25 z anglického jazyka, 1 žák maturoval z matematiky. Všech 26 žáků uspělo ve všech částech společné zkoušky (písemné části, části didaktického testu, části ústní zkoušky).

V profilové části skládali žáci 2 zkoušky formou ústní zkoušky z vybraných předmětů školního vzdělávacího programu. Jeden žák vykonal dobrovolnou zkoušku, a to z francouzského jazyka. Zkouška v profilové části byla hodnocena podle klasifikačního řádu Gymnázia BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY. 25 žáků vykonalo zkoušky profilové části úspěšně.

U 15 žáků, kteří u maturitní zkoušky uspěli, je výsledné hodnocení „prospěl s vyznamenáním“. Samé jedničky jsou na vysvědčeních šesti žáků.

Výsledky společné části maturitní zkoušky ve srovnání s průměrnými výsledky čtyřletých gymnázií:

PH