Základní dokumenty k činnosti školy:

 
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
 Školní vzdělávací program „Janua Linguarum“
ŠKOLNÍ ŘÁD, KLASIFIKAČNÍ ŘÁDZákladní dokument – školní řád, klasifikační řád
SMLOUVA O STUDIUVzor smlouvy o studiu, kterou podepisují zákonní zástupci uchazeče před zahájením studia 
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o vzdělávání, žáků a zákonných zástupců
nezletilých žáků v Gymnáziu BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY

Dokumenty vyplývající z činnosti školy:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016/2017Výroční zpráva z činnosti školy za školní rok
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016Výroční zpráva z činnosti školy za školní rok
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015Výroční zpráva z činnosti školy za školní rok
INSPEKČNÍ ZPRÁVA 2015 Výsledek poslední kontroly České školní inspekce

Formuláře ke stažení:

DOTAZNÍK ŽÁKADotazník žáka pro přijaté uchazeče před zahájením studia (údaje do matriky, druhý jazyk atd.) 
ŽÁDOST O SNÍŽENÍ ŠKOLNÉHOŽádost o snížení školného, podává se do 30.9. aktuálního škol. roku s přílohami
ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ Z VYUČOVÁNÍŽádost podávaná prostřednictvím TU řediteli školy při předem známé absenci nad 3 dny
ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ Z PŘEDMĚTUŽádost podávaná prostřednictvím TU řediteli školy k uvolnění z předmětu (např. Tv)
ŽÁDOST – INDIVIDUÁLNÍ PLÁNŽádost podávaná řediteli školy v případě závažných důvodů bránících regulérní docházce DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ
ZPĚTNÉ VYDÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKUPro přijaté uchazeče v případě, že se rozhodnou vzít si zápisový lístek zpět poté, co jsou přijati na druhou školu DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ
POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTIPotvrzení nutné pro účast na školních akcích