„Bez kvalitního vztahu není kvalitní vzdělávání“

Dr. James P. Comer, profesor dětské psychiatrie, Univerzita v Yale

FAMILY (RODINA)

Věříme, že vztahy jsou klíčové a mají na vzdělávání vliv. Proto vytváříme prostředí školy, kde chceme být něco jako BMA „rodinou“. James Comer, přední světový dětský psychiatr a profesor na univerzitě Yale, říká, že pokud si učitel s žáky nevytvoří vztah, nemůže je nic naučit. Nechceme, aby student byl vnímán pouze jako jednotka výkonu nebo se ztratil v davu. Nechceme rozhádané třídní kolektivy a konflikty mezi učiteli a studenty či mezi učiteli navzájem. Jsme přesvědčeni, že kvalitní klima školy (prostředí, kde se vztahy na všech úrovních realizují) není samovolný, ale záměrný proces, na kterém škola musí pracovat.

CREATIVITY (KREATIVITA)

Věříme, že kreativita je lidským bytostem vlastní a chceme ji jako učitelé využívat i podněcovat u studentů. Škola by neměla být pouze místem předávání faktů, ale také objevování nových cest a přístupů k řešení problémů. Hledáme inovativní vyučovací metody, snažíme se rozvíjet spontánnost, představivost, vytrvalost, spolupráci, motivaci. Chceme přispívat k pozitivnímu formování osobnosti studentů a usilovat o to, aby učení bylo efektivnější i zábavnější.

EXCELENCE (KVALITA)

Věříme, že dobrý učitel je základním předpokladem kvality školy. Naši učitelé si to uvědomují. Nejsme škola pro elitu, ale každému studentovi chceme přispět k jeho vzdělanostnímu a osobnostnímu rozvoji, vytvářet tzv. přidanou hodnotu. Máme stanoveny priority a strategie a uvědomujeme si, že kvalita musí být v konkrétních aspektech měřitelná. Proto používáme srovnávací testy, dotazníky a analýzy, abychom měli vždy aktuální obraz o tom, kde se nacházíme a co je třeba zlepšovat. Dílčí výsledky zveřejňujeme, abychom byli transparentní vůči veřejnosti.