PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Přijímací řízení do prvního ročníku v roce 2018

se vyhlašuje na obor denního studia:

 • čtyřleté gymnázium: 79–41–K/41 Gymnázium

Přijímací zkoušky se uskuteční v řádném termínu.

Předpokládaný počet přijatých:
 • 25 žáků
Termín odevzdání přihlášek řediteli Gymnázia BMA:
 • 1. březen 2018
Termíny konání jednotných přijímacích zkoušek (český jazyk a matematika) 
 • 12. dubna 2018 (1. termín)
 • 16. dubna 2018 (2. termín)
 • 10. a 11. května 2018 (náhradní termíny)
Termíny konání školní přijímací zkoušky (ústní zkouška z angličtiny)
 • 17. dubna 2018 
 • 18. dubna 2018 
Údaje na přihlášce (I. strana přihlášky):
 • Název a adresa školy: Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o., Dvořákova 1269, Frýdlant nad Ostravicí
 • Obor vzdělání (kód a název): 79–41–K/41 Gymnázium
 • Jednotná zkouška: ano
 • Termín školní přijímací zkoušky: 17. nebo 18. 4. 2018 (vyberete jeden z těchto dvou)
Kritéria pro přijetí:
 1. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky (CERMAT)
 2. Ústní zkouška z anglického jazyka (školní zkouška)
 3. Prospěch za poslední 3 pololetí školní docházky
 4. Výsledky soutěží, olympiád, aktivity podporující zaměření školy (absolvované zkoušky, kurzy apod.)

Kritéria s bodovou stupnicí >>>

Informace ke školní přijímací zkoušce z anglického jazyka >>>