Průvodce maturitní zkouškou

Maturitní zkouška ve školním roce 2017/2018 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. V obou částech žák skládá dvě zkoušky. Nabídka cizích jazyků zahrnuje jazyk anglický, německý, francouzský, španělský a ruský.

Písemné práce budou hodnoceny centrálně.

Termíny maturitní zkoušky

Termíny společné části: 11. dubna 2018 písemné zkoušky konané formou písemné práce; didaktické testy anglického jazyka od 2. května 2018 do 9. května 2018.

Termíny profilové části a ústních zkoušek společné části budou upřesněny.

Předměty společné části maturitní zkoušky:

Povinné zkoušky   Nepovinné zkoušky
     

Český jazyk a literatura

Cizí jazyk nebo matematika

Český jazyka a cizí jazyk jsou tzv. komplexní zkoušky, skládající se z dílčích zkoušek:

o didaktického testu,

o písemné práce,

o ústní zkoušky.

  Cizí jazyk

Profilové zkoušky

  • Ředitel školy Gymnázium BMA stanovuje pro zkušební období školního roku dvě povinné profilové zkoušky.
  • Všechny profilové zkoušky jsou ústní, žák si může vybrat zkoušku pouze v předmětu, u něhož absolvoval za celý vzdělávací cyklus alespoň 4 hodiny (celkově v hodinách kolem 144 hodin).
  • Je možné vybírat ze zkoušek: dějepis, společenské vědy, psychologie, zeměpis, biologie, chemie, fyzika, informatika a výpočetní technika, matematika, německý jazyk, francouzský jazyk, španělský jazyk, ruský jazyk, výtvarná výchova.
  • V profilové části MZ nelze konat stejnou zkoušku jako ve společné části MZ.

Opravná zkouška a ukončování studia

  • Opravnou zkoušku koná žák pouze z té dílčí zkoušky, kterou nevykonal úspěšně, neopakuje tedy celou komplexní zkoušku (uvedené pravidlo však neplatí, pokud si žák pro opravnou zkoušku zvolí jinou úroveň obtížnosti).
  • Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní zkoušku, nevykonal-li žák jednu nebo obě části maturitní zkoušky v řádném termínu, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit.

Ke stažení

PH