Základní dokumenty k činnosti školy:

  ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM   Školní vzdělávací program „Janua Linguarum“ DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ
  ŠKOLNÍ ŘÁD   Základní dokument – školní řád
  SMLOUVA O STUDIU   Vzor smlouvy o studiu, kterou podepisují zákonní zástupci uchazeče před zahájením studia DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ

Dokumenty vyplývající z činnosti školy:

  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016/2017   Výroční zpráva z činnosti školy za školní rok
  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016   Výroční zpráva z činnosti školy za školní rok
  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015   Výroční zpráva z činnosti školy za školní rok
  INSPEKČNÍ ZPRÁVA 2015   Výsledek poslední kontroly České školní inspekce

Formuláře ke stažení:

  DOTAZNÍK ŽÁKA   Dotazník žáka pro přijaté uchazeče před zahájením studia (údaje do matriky, druhý jazyk atd.) DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ
  ŽÁDOST O SNÍŽENÍ ŠKOLNÉHO   Žádost o snížení školného, podává se do 30.9. aktuálního škol. roku s přílohami
  ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ Z VYUČOVÁNÍ   Žádost podávaná prostřednictvím TU řediteli školy při předem známé absenci nad 3 dny
  ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ Z PŘEDMĚTU   Žádost podávaná prostřednictvím TU řediteli školy k uvolnění z předmětu (např. Tv)
  ŽÁDOST – INDIVIDUÁLNÍ PLÁN   Žádost podávaná řediteli školy v případě závažných důvodů bránících regulérní docházce DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ
  ZPĚTNÉ VYDÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU   Pro přijaté uchazeče v případě, že se rozhodnou vzít si zápisový lístek zpět poté, co jsou přijati na druhou školu DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ
  ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ   Pro uchazeče, kteří nebyli přijati a žádají o přezkoumání rozhodnutí (nejde o správní řízení) DOČASNĚ NEDOSTUPNÉ
  POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI   Potvrzení nutné pro účast na školních akcích